Aktuellt

10.08.2020

FSS vill se en inkluderande läroplan genom hela lärstigen! 10.08.2020

Pressmeddelande 10.8.2020 Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf Finlands Svenska Skolungdomsförbud FSS rf vill se en inkluderande läroplan genom hela lärstigen.... Läs Mera

07.08.2020

Andra stadiets studerandeorganisationer vill se tillräckliga stödåtgärder och att studerandena får vara delaktiga 07.08.2020

I de enkätundersökningar studerandeorganisationerna låtit genomföra har framkommer att en klar majoritet upplevt att vårens distansundervisning medförde en betydande belastning.... Läs Mera

Det är dags för samhällslära preppkväll! 06.08.2020

Före studentskrivningarna ställer vi till med Samhällslära preppkväll, även känd som samppaprepp. FSS ordnar preppkvällar inför studentexamen i samhällslära i Vasa, Åbo... Läs Mera

Emma Huldén är FSS:s nya projektkoordinator 04.08.2020

Emma Huldén har valts till projektkoordinator för Finlands Svenska Skolungdomsförbund. Huldén kommer från Karleby och studerat Kulturproduktion på Arcada samt... Läs Mera

Eddie Myrskog är ny projektkoordinator för FSS och SU 03.08.2020

Pressmeddelande 3.8.2020 Finlands Svenska Skolungdomsförbund rf Eddie Myrskog är ny koordinator för Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS och Svensk Ungdoms gemensamma... Läs Mera

FSS enkätundersökning våren 2020 21.07.2020

I och med coronapandemin och strävan att göra smittspridningen långsammare förverkligades en stor del av undervisningen på distans våren 2020.... Läs Mera

FSS enkätundersökning om distansundervisningen: varierande upplevelser bland finlandssvenska skolungdomar 21.07.2020

I och med coronapandemin och strävan att göra smittspridningen långsammare förverkligades en stor del av undervisningen på distans våren 2020.... Läs Mera

FSS kräver jämställd och jämlik utbildning! 06.07.2020

Pressmeddelande 6.7.2020 Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf I det pinfärska jämställdhetsprogrammet för åren 2020-2023 skrivs att sambandet mellan föräldrarnas socioekonomiska... Läs Mera

Instagram

Twitter