FSS Styrelsekandidater 2018: Emilie Jäntti


Namn: Emilie Jäntti
Skola: Tölö gymnasium, Humanekologi
Ålder: 17
Hemkommun: Raseborg/Helsingfors
Jag är intresserad av att bli: Vice ordförande och styrelsemedlem
Varför söker du till styrelsen?
Jag vill att ungdomar överallt har en bra och givande vardag. Alla har rätt att få sin röst hörd, också före man är 18 år. För dom sakerna vill jag kunna påverka, och det kan man i FSS. Det här har varit en otroligt viktig del av mitt liv redan i de två år jag suttit i styrelsen, och jag hoppas jag får fortsätta jobba för det här.
Vilka ansvarsuppgifter är du intresserad av? 
Helst vill jag bli vice ordförande, för att kunna vara med och leda förbundet så att det blir en ännu bättre plats att påverka för alla våra medlemmar. Jag är färdig att sätta ner mycket tid och energi och ta ansvar för att se till att saker blir gjorda.
Vad gör dej till en bra styrelsemedlem? 
Mina styrkor är att jag kan jobba och komma överrens med alla sorters människor, något som behövs i ett ungdomsförbund. Jag är social och utåtriktad, är inte rädd för arbete och tar förtroendeuppdrag på största allvar. Det är enkelt att skicka mej för att representera förbundet utåt, och jag har redan ett nätverk i våra samarbetsorganisationer.
Annat du vill berätta om dej själv?
Förutom mina två år i FSS styrelse, så sitter jag i vår europeiska takorganisation OBESSUs arbetsgrupp om mental hälsa. Tidigare har jag suttit i Raseborgs ungdomsfullmäktige och Dagsverkes styrelse. Jag brinner för att utbildningspolitik och mänskliga rättigheter. På fritiden tycker jag om att resa och umgås med mina nära och kära.