FSS Styrelsekandidater 2018: Dan Cederlöf


Namn: Dan Cederlöf
Skola: Gymnasiet Lärkan
Ålder: 16
Hemkommun: Helsingfors
Jag är intresserad av att bli: Styrelsemedlem, Vice ordförande

Varför söker du till styrelsen? 

Jag har nu suttit ett år i FSS styrelse. Under det här året har jag insett hur viktigt arbetet i FSS är för de finlandssvenska eleverna och studerandena. Jag vill förbättra skolungdomarnas vardag och se till att varje elev och studerande kan uppnå sina drömmar! Det här är varför jag söker till styrelsen.

Vilka ansvarsuppgifter är du intresserad av?

Under mitt första år med i styrelsen har jag märkt att det finns behov för någon form av regionala strukturer som kan engagera FSS medlemmar på en mera lokal nivå. Jag skulle vara bered att lägga mycket tid på det här. Som vice ordförande anser jag att det skulle vara lättast att göra en sådan förändring.

Vad gör dej till en bra styrelsemedlem?

Det som gör mig till en bra styrelsemedlem är min förmåga att samarbeta med andra människor, jag kan också tänka utanför lådan vilket menar att jag kan komma med nya idéer till bordet. Förutom att kunna samarbeta och tänka utanför lådan så har jag redan erfarenhet från att vara styrelsemedlem i detta förbund.

Annat du vill berätta om dej själv? 

Förutom att ha varit styrelsemedlem i FSS så sitter jag i Pohjola Nordens Ungdomsförbunds styrelse. Jag är en aktiv medlem i Helsingfors ungdomsråd och i min skolas studerandekårs styrelse. Min fritid brukar jag ofta spendera med mina vänner och familj.