FSS STYRELSEKANDIDATER 2018: Bicca Olin


För- och efternamn: Bicca Olin
SkolaMedieassistent från Prakticum & student från Helsinge hösten 2016
Ålder: 19
Hemkommun: Borgå/Helsingfors
Jag är intresserad av att bli: Ordförande
Varför söker du till styrelsen? 
På ERIK i Borgå år 2014 blev jag till allas (framför allt min egen) förvåning invald i FSS styrelse. Sedan dess har jag fungerat två år som vice ordförande och det senaste året som förbundsordförande, och den här organisationen har blivit mitt liv. Efter 4 år känns det ändå som att jag ännu har nåt att ge, projekt och kampanjer jag vill föra i mål och utvecklingsarbete att leda oss igenom. Jag hoppas ni, FSS härliga medlemmar vill ge mej förtroendet att göra det ännu ett år till!
Vilka ansvarsuppgifter är du intresserad av?
Leda förbundets styrelse, förbundssekreteraren, verksamhet och intressebevakning. Jag brinner för att representera elever och studerande i paneler, media och på olika möten och evenemang. För mej är det viktigt att inspirera vår målgrupp så att det finns ännu fler som vill förbättra FSS och också i fortsättningen jobba för alla ungas bästa. Dessutom är jag speciellt pepp på att förbättra vår synlighet ännu mer, prata för svenskspråkiga ungas rättigheter nationellt och för ungas rättigheter överlag i Svenskfinland, genom att vara med i kampanjer och projekt.
Vad gör dej till en bra styrelsemedlem? 
Att jag varit aktiv i ungdoms- och studerandepolitiken så länge jag kan minnas, sedan lågstadiet, och den vägen skapat ett brett nätverk av kompetenta personer inom den finlandssvenska, nationella och internationella tredje sektorn samt i media. Om jag inte kan något, så vet jag troligtvis någon som kan hjälpa mej, eller oss! Under de senaste åren har jag lärt mej hands on hur ledarskap fungerar, både som ordförande för FSS och i styrelser och förtroendeuppdrag i andra organisationer. Jag har en hög arbetsmoral, är passionerad för det som FSS jobbar med och hittar alltid tid och energi för det som är viktigt.
Annat du vill berätta om dej själv?
När jag var 12 år blev jag vald till elevkårsordförande i min dåvarande lågstadieskola. Sedan dess har jag samlat på mej erfarenhet från bland annat ungdomsfullmäktige och ett tiotal föreningar och förbund lokalt, nationellt och internationellt. När jag var 15 blev jag invald i FSS styrelse, och som 16-åring blev jag vald till vice ordförande. Till det blev jag en gång omvald, och för ett år sedan fick jag förtroendet att fungera som förbundsordförande. Vid sidan om har jag bland annat studerat media, och haft möjlighet att praktisera och jobba på några stora mediehus, vilket har gett mej kontakter och koll på hur vi på bästa möjliga sätt kan slå igenom i media för att väcka diskussion och åstadkomma förändring. Om du undrar nåt, så kan du kolla in min CV på linkedin.com/in/biccaolin, eller ta kontakt!