ERIK 2017


logoerik

ERIK är vild debatt, visioner, påverkan och fest! Här är det du som har makten att påverka hur skolan och utbildningen ska se ut i framtiden – kom med och bestäm om hur FSS ska göra just din skolvardag bättre! ERIK är förbundets årsmöte och högst beslutande organ; på ERIK besluter vi om vad FSS ska jobba för de kommande året, hur det politiska programmet ska se ut och behandlar de motioner som förbundets medlemmar skickat in. På ERIK väljs också en ny styrelse och en ny ordförande för förbundet. I år arrangeras Elevriksdagen 21-23 april i Esbo, Opinmäki skola – välkommen!

 

Preliminärt program för ERIK:

Fredag 21.4
16:30 Elevriksdagen öppnas
17:30 Middag
18:30 Utskotten sammanträder
21:00 Underhållning och kvällsprogram

Lördag 22.4
9:00 Elevriksdagen fortsätter
12:00 Lunch
13:00 Mötet fortsätter
17:00 Middag
19:00 Guldhattsgala

Söndag 23.4
9:00 Elevriksdagen fortsätter
12:00 Lunch
Hemfärd kring kl 16 (beroende på mötets gång)

 

Praktiska arrangemang. Mötet och programmet arrangeras i Opinmäki skolcentrum. Vi övernattar också i skolan i klassrum på skolgolv. Transport arrangeras för alla delegater med abonnerade bussar. Om du bor väldigt långt borta och måste ta dig till bussen ersätter förbundet dina kostnader enligt billigaste färdmedel, kontakta i sådant fall verksamhetsledare Sofia Wahlroos (sofia.wahlroos@skolungdom.fi). Tidtabell och rutt för transporter skickas ut till alla deltagare efter sista anmälningsdag onsdag 5.4.

Guldhatten. Är din eller grannskolans elevkår den bästa i Svenskfinland? Nominera din favoritkår till Elevkårspriset Guldhatten! Den bästa kåren kommer att belönas under Guldhattsgalan lördagen 22.4 i samband med ERIK. Nominera din favorit genom att skicka ett mejl med en kort motivering till ordforande@skolungdom.fi senast fredag 14.4.

Motioner. Om det är något speciellt du vill att vi ska behandla på ERIK kan du skriva en motion. Skicka in din motion till ordforande@skolungdom.fi senast tisdagen den 21.3 kl. 23.59 så att motionen kan behandlas på Elevriksdagen.

Mötesmaterialet. Hittas längst ner på sidan. Vi sparar gärna på miljön och skickar ut mötesmaterialet elektroniskt, men du kan också välja att få materialet i pappersformat i anmälan.

Pris. Deltagaravgiften är 50 euro; transport, mat, övernattning, program och lysande umgänge ingår. Deltagaravgiften faktureras fredag 7.4 per e-post till den adress du angett i anmälan. Du kan också fråga din skola om skolan kan stå för hela eller en del av deltagaravgiften.

Anmälan. Anmäl dig på http://bit.ly/erik2017anmalan. Sista anmälningsdag är onsdag 5.4. Ett deltagarbrev med programmet och information om transporter skickas till alla anmälda fredag 7.4. Observera att din medlemsavgift för 2016-2017 ska vara betald för att vara röstberättigad delegat och delta.

Annulleringsvillkor. Om du av någon orsak inte kan komma så är det viktigt att du meddelar detta till Sofia Wahlroos (sofia.wahlroos@skolungdom.fi) genast. Ifall du annullerar ditt deltagande efter sista anmälningsdag onsdag 5.4 bör du betala hela deltagaravgiften. Du kan försöka hitta någon annan som kan komma på ERIK istället för dig, då behöver du inte betala. Om du blir sjuk kan du annullera avgiftsfritt genom att visa upp sjukintyg.

Frågor? Kontakta förbundssekreterare Malin Lindholm (malin.lindholm@skolungdom.fi). Frågor kring praktiska arrangemang, avbokningar eller ändringar i anmälan riktas till verksamhetsledare Sofia Wahlroos (sofia.wahlroos@skolungdom.fi).

Vi ses i april!

PS. Elevkårsaktiv! En ERIK plansch har skickats till alla skolor, om du vill skriva ut och hänga upp fler planscher hittar du planschen här.

ERIK 2017 möteshandlingar