Medlemsförmåner


Med FSS studiekort visar du att du studerar och det berättigar till bl.a. följande förmåner:

  • Rabatt på inrikesresor hos Matkahuolto och VR.
  • Rätt att delta i förbundets verksamhet som omfattar bl.a. deltagande på evenemang och möjlighet att aktivera sig i förbundets utskott.
  • Den årliga ungdomskalendern hemskickad. FSS är numera det enda ungdomsförbundet som trycker upp en kalender åt sina medlemmar.
  • Medlemstidningen Elevbladet hemskickad 4 gånger/år.
  • 10% rabatt på boende hos Hostellförbundets hostell samt 5€ rabatt på deras internationella hostellkort.
  • 50% rabatt på KSF-medias tidningsprenumerationer ifall du bor i eget hushåll och är under 29 år.
  • Rabatt på deltagaravgiften till Kulturkarnevalen.

Andra förmåner är studerandepris på simhallar, biografer, kaféer, utställningar, museer m.fl. Kom ihåg att vifta med studiekortet var än du rör dig, ibland får man rabatt då man minst anar det.

 

Ungdomskalendern

ungdomskalender

Förbundet har sedan hösten år 2000 gett ut och distribuerat ungdomskalendern till skolungdomar runtom i Svenskfinland. Ungdomskalendern ges ut som en medlemsförmån till alla förbundets medlemmar: elever i grundskolans övre klasser och studerande i folkhögskolor och på andra stadiet. Kalendern bidrar på ett betydande sätt till förbundets synlighet bland unga.

Ungdomskalendern är en uppskattad medlemsförmån och ett konkret verktyg som FSS erbjuder skolungdomar. Den finlandssvenska kalendern är unik till sitt innehåll i och med att den anpassas till sina användare: är på svenska och fyller en finländsk skolelevs behov. Kalendern designas varje år från början till slut av en ung grafiker, och innehållet produceras av förbundets styrelse bestående av skolungdomar. Även gällande ungdomskalendern följer FSS alltså sin grundprincip ”av unga, för unga”.

Kalendern är en viktig informationskanal genom vilken FSS kan sprida information om elevernas rättigheter, elevkårer, sin verksamhet och de många olika möjligheterna att delta i den. Medlemmarna uppmuntras till att ge respons på kalendern för att den ska kunna anpassas till de behov som finns ute på fältet i skolorna.

Ungdomskalendern har fått mycket god respons på fältet och många har berömt kalendern för ett finurligt och påhittigt innehåll samt en klar, tilltalande grafisk utformning. Ungdomskalendern finns inte att köpa, utan den fås endast genom medlemskap i förbundet. På så sätt blir kalendern en symbol för medlemskapet, och en gemensam nämnare för skolungdomar. FSS producerar ungdomskalendern för att erbjuda den finlandssvenska skolungdomen en kvalitativ, aktuell och innehållsrik kalender. I enlighet med FSS linje är ungdomskalendern normkritisk till sitt innehåll och utseende.

FSS vill erbjuda sina medlemmar god service i studieärenden på svenska. Ungdomskalendern utgör ett väsenligt led i att stöda den finlandssvenska skolungdomen i vardagen. Förbundets medlemmar uppskattar papperskalendern, som motvikt till den allt mera digitaliserade inlärningsmiljön. En fysisk kalender har många fördelar framom en digital, och skolungdomarna använder gärna ungdomskalendern eftersom den är kvalitativ och producerad med sin målgrupp i åtanke. Genom att göra kalendern till en naturlig del av de finlandssvenska skoloungdomarnas vardag bidrag förbundet till det finlandssvenska kulturlivet.

 

Europeiska studiekortet

eycplanschVåra medlemmar som är under 30 år har möjligheten att kombinera sitt studiekort med det Europeiska studiekortet (European Youth Card). EYC-kortet ger tillgång till förmåner och rabatter i 36 länder runtom i Europa. Njut av flera strålande förmåner i Finland eller åk till andra destinationer där kortet gäller under lovdagarna.

Ta kombinationskortet med EYC egenskapen i bruk genom att hitta förmånerna som intresserar dig och visa kortet på plats för att använda förmånen. Du får förmåner för bland annat shopping, restauranger, transport och sevärdheter. Du kan bekanta dig med alla förmåner i den internationella förmånsdatabasen.