Studerandekårer


FSS fungerar som stöd och resursbank för landets svenskspråkiga elev- och studerandekårer. Vårt material för elev- och studerandekårsverksamheten omfattar exempelvis modellstadgar och mötesteknik, tips för jämlikhetsarbete i skolan och information om HBTQIA+ -sensitiv undervisning.

 

Elevkårsmanualen

 

Resursbank för elev- och studerandekårer

Här under hittar du vår resursbank för elev- och studerandekårer. Materialet är i pdf- format, och kan öppnas enskilt via sina respektive länkar. Här hittar du hela resursbanken i en fil. Lycka till med elev- och studerandekårsarbetet!

Resusrsbanken

Vem bestämmer i skolan.

Dagsverke

Ekonomi

Elevkårsmöten

Elevkår, Vadå?

Gruppdynamik och lekar

Information

Påverka!

Skolmiljö

Undervisning

Verksamhet

Verksamhet A till Ö

Årsmöte