Lagar


Utbildningssystemet kontrolleras av olika lagar och förordningar. För att som elever eller studerande lyckas påverka sin situation är det bra att ha koll på vilka bestämmelser som gäller för skola och utbildning i Finland.

 

Lagar om utbildning

Lagen om grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, yrkesutbildning samt lagen om fritt bildningsarbete är de dokument som lägger upp ramarna för våra skolor. Det är i dessa lagar det står att du som elev eller studerande har rätt att bli hörd när beslut som berör dig fattas, tillhöra en elevkår och att skolan inte kan bestraffa elever hur de vill. Läs om vilka rättigheter du har och vilka det är dags att börja kräva!

Lagen om grundläggande utbildning
Gymnasielagen
Lagen om yrkesutbildning
Lagen om fritt bildningsarbete

 

Ungdomslagen

Visste du att det finns en lag om ungdomar? Jovisst, i den står det bland annat att vi ungdomar måste höras innan beslut som berör oss fattas. Lär dig mer om vad staten är förpliktad att göra för ungdomar.

Ungdomslagen

 

Barn- och ungdomspolitiskt utvecklingsprogram 2012-2015

Det här programmet är utarbetat av Undervisningsministeriet och godkänt av regeringen. Ett dylikt program görs upp för fyra år, varefter ett nytt utarbetas. Syftet med utvecklingsprogrammet är att förbättra uppväxt- och levnadsvillkoren för unga under 29 år. Helheter som jämlikhet, elevkårsverksamhet och sexualhälsa tas upp.

I Barn- och ungdomspolitiska programmet kan du läsa om vad regeringen säger att den ska göra för er fram till år 2015.

Barn- och ungdomspolitiskt utvecklingsprogram 2012-2015

 

Läroplansgrunder

Varje skola har en egen läroplan som baserar sig på Utbildningsstyrelsens läroplansgrunder. I dessa behandlas allt från värdegrunder och syn på inlärning till kursinnehåll och specialundervisning.

Att ta del av läroplansgrunderna är en bra idé. När det gäller att komma med kritik och kräva förändring inom skolan är de bra att känna till. Många gånger kan man också hitta stöd för sina funderingar i läroplansgrunderna; dessa tolkas olika på olika håll.

Ladda ner de gällande läroplansgrunderna för

grundläggande utbildning
gymnasium
yrkesutbildning

 

Förenta Nationerna

FN’s Allmäna förklaring om de mänskliga rättigheterna är världens mest översatta dokument. De mänskliga rättigheterna är universella rättigheter som alla människor har, och som Förenta Nationernas medlemsstater bundit sig vid att respektera genom att ratificera. De mänskliga rättigheterna är okränkbara, och det lönar sig för varje människa att känna till den, för att kunna försvara sig själv och andra, om dessa rättigheter hotas.

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen, fyller 20 år nu i 2009 och kommer att uppmärksammas även av FSS under hösten. Konventionen tar specifikt ställning till förtryck och diskriminering som barn i hela världen bemöter, och har som huvudmål att garantera en trygg barndom till alla världens barn.

FN’s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna
FN’s konvention om barnets rättigheter