Elevdagen


Internationella elevdagen, som firas den 17 november, är en viktig dag för alla oss som studerar. Dagen firas i hela världen för att uppmärksamma elev- och studenträttigheter. I år firas dagen för sjuttionde gången.

Orsaken till detta är att denna dag år 1939 blev tjeckoslovakiska studenter nazisternas offer, då nazisterna stormade universitetet i Prag. Mer än 1200 studenter skickades till koncentrationsläger, nio studentkårsaktiva blev avrättade på plats, universitetet stängdes och byggnaderna togs i bruk av de tyska ockupanterna. Studenter från hela Europa flydde till London och där deklarerade ”International Students Council” tillsammans med de allierade trupperna 17 november till den internationella elevdagen.

Sedan dess har det den 17 november arrangerats viktiga studentevenemang i hela världen. 17 november 1973 attackerade pansarvagnar och beväpnade styrkor från den grekiska juntan grekiska studenter som barrikårade sig själva i fyra dagar och nätter i Atens tekniska universitet. Ingen vet exakt hur många studenter som dödades under attacken eller genom tortyr de därpå följande veckorna. Emellertid var denna demonstration de facto början till diktaturens fall 1974. På grund av detta har 17 november i Grekland officiellt deklarerats till ’de grekiska studenternas dag’

17 november 1989, 50 år efter att de tjeckoslovakiska studenterna attackerades av nazisterna, ställde de tjeckoslovakiska studenterna sig upp mot sin egen odemokratiska regering som försökte förtrycka studenterna när de höjde sina röster mot kommunismen. Det här ses som början på den tjeckoslovakiska revolutionen som gjorde att regimen föll. I både Tjeckien och Slovakien firas dagen som ’dagen för frihet och demokrati’

Alla dessa händelser inspirerar fortfarande studenter och elever jorden runt i deras strävan för verklig demokratisk undervisning och ett demokratiskt samhälle. Internationella elevdagen har blivit en symbol för studenters kamp världen runt. Den 17 november är en dag när vi som elever och studerande kan titta tillbaka och minnas de som kämpat och t.o.m. mist livet för att vi som skolungdomar ska ha det bättre. Dagen är också ett utmärkt tillfälle att fundera på de möjliga problem och utmaningar som ligger framför oss. Hur vill vi ha det i skolan, hur kan vi som elever och studerande fortsätta kräva sina rättigheter?

Därför vill FSS uppmana er att uppmärksamma denna dag i just er skola! Det finns många olika sätt man kan göra det på, men vi vill ge er några förslag på hur man kan göra det. Om ni kommer på flera idéer hur man som elevkår kan fästa uppmärksamhet kring internationella elevdagen, tipsa gärna oss så sprider vi ordet om vad ni tänkt göra!

 

  • Samarbeta tillsammans med nejdens skolor och fixa en demonstration. Ni kan demonstrera för allt – från bättre skolmat till mera påverkningsmöjligheter. Ta fasta på något som är aktuellt i just er nejd och förena er i kampen mot nedskärningar i skolan. Tillsammans är vi starkare!
  • Ordna en temadag i skolan kring elevrättigheter och demokrati! Ni kan t.ex. bjuda in gästföreläsare som håller i workshops.
  • Om ni har kioskförsäljning i skolan, baka speciella 17:e november-kakor/bulla/tårtor och ge intäkterna till förmån för något som främjar till exempel skolungdomar I utvecklingsländer.
  • Bjud alla i skolan på internationella elevdagen-tårta
  • Fixa en lärare-elev bytesdag! En dag när lärarna får sätta sig i skolbänken och uppleva hur det är att vara elev igen. Det är också ett bra sätt att visa att alla i skolan kan lära sig av varandra. Det är inte bara läraren i klassrummet som sitter inne med all kunskap.
  • Fixa ett levande bibliotek i skolan. I ett levande bibliotek lånar man böcker, skillnaden är att böckerna är levande människor! Under lånetiden, som kan sträcka sig allt från en kvart till en halvtimme, är det meningen att få krossa sina egna fördomar och få nya perspektiv genom en annan människas upplevelse. En handbok hur man arrangerar levande bibliotek finns på de nordiska ländernas samarbete, www.norden.org
  • Ordna en 17.11 konsert, utställning, fest för hela skolan!

 

Detta var några förslag på vad ni som elevkår kan ordna för att uppmärksamma den internationella elevdagen, den 17 november. För att få veta mera om 17.11 samt elevers och studerandes rättigheter, kolla in www.skolungdom.fi eller www.17november.eu.