Projekt


Här kan du läsa mer om kampanjer och projekt som är på gång just nu.

 

Avgiftsfritt andra stadie

Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf. är oroade över de höga kostnaderna på andra stadiet. Kostnaderna för att avlägga en gymnasieexamen kan uppgå till 2 600 euro och kostnaderna för vissa yrkesinriktade examina kan, beroende på bransch och läroinrättning, bli t.o.m. flera tusen euro. Det här skapar ojämlikhet mellan unga och belastar mindre bemedlade familjers utkomst.

Finlands lag förutsätter att alla unga har lika möjligheter till utbildning efter grundskolan, men i praktiken förverkligas det här inte. Enbart en avgiftsfri grundläggande utbildning garanterar inte sysselsättning, och studerande som är tvugna att avbryta sin andra stadiets utbildning ligger i riskzonen för att bli marginaliserade. Hela 15 procent av de finländska unga har inte avlagt en examen på andra stadiet när de fyller 25 år. Enligt preliminära uppgifter i Ungdomsbarometern, som publiceras 2018, uppger till och med en fjärdedel av dem som avbrutit studierna på andra stadiet brist på pengar som orsak.

Undervisningen i grundskolan och på andra stadiet är avgiftsfri, men i gymnasiet och vid yrkesinriktade läroanstalter ska de studerande själva skaffa sina läroböcker, arbetsredskap och arbetsmaterial och ansvara för examensavgifterna.

Och det är inte bara landets fattigaste familjer som ställs inför de allt för stora kostnaderna, det drabbar också andra. Vem som helst kan råka ut för en period under de omkring treåriga studierna då det är ont om pengar på grund av sjukdom, plötslig arbetslöshet eller andra omställningar.

Materialkostnaderna gör att de studerande inte har samma möjligheter att själv påverka val av bransch och läroanstalt, utan det gör den som betalar, vilket i sin tur har inverkan på den studerandes psykiska hälsa och skolmotivation.

FSS anser också att de stödformer som finns till, inte är tillräckliga. FPA:s stöd är bundet till vårdnadshavarens inkomster, den studerandes ålder och går inte nödvändigtvis att få tag på tillräckligt snabbt om det krisar sig under en plötslig period i livet. Också andra stödformer har sina hål i nätet, och det ska inte falla på tredje sektorn att rädda den som håller på att ramla igenom.

Ingen 15-åring ska behöva välja bort sina drömmar för att hen inte kan bekosta sina studiematerial på sätt eller annat. En marginaliserad ung är en för mycket.

I enlighet med 16 § i grundlagen ska det samhället säkerställa lika möjligheter för var och en att, oavsett medellöshet, enligt sin förmåga och sina särskilda behov få även annan än grundläggande utbildning samt utveckla sig själv. Finland har förbundit sig att följa FN:s konvention om barnets rättigheter och FN:s internationella konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, och dessa förpliktelser bör iakttas i arbetet med utredningen och dess åtgärder.

Därför öppnades 18.9.2017 ett medborgarinitiativ som kräver att riksdagen utarbetar en grundlig utredning och vidtar nödvändiga åtgärder samt genomför lagändringar för att avskaffa avgifterna för gymnasie- och yrkesstudier. Kampanjen är ett samarbete mellan Rädda barnen och de obundna studerandeorganisationerna.

 

FAQ – Ofta frågade frågor

Vad handlar Avgiftsfritt 2:a stadie -kampanjen om?

Avgiftsfritt 2:a stadie -kampanjen är Rädda Barnens och dess samarbetspartners kampanj. Kampanjens mål är att främja jämlikheten bland unga och säkra en avgiftsfri utbildning för alla studerande i gymnasier och yrkesinstitut. Kampanjen har pågått sedan våren 2017. En av kampanjens höjdpunkter är merborgarinitiativet Avgiftsfri utbildning på andra stadiet för alla som öppnades 18.9.2017 och fördes till riksdagen med 50 000 underskrifter i maj 2018. Med medborgarinitiativet kräver initiativtagarna att riksdagen utarbetar en grundlig utredning och vidtar nödvändiga åtgärder samt genomför lagändringar för att avskaffa avgifterna för gymnasie- och yrkesstudier.

Vem driver kampanjen?

Medborgarinitiativets officiella verkställare är Rädda Barnen rf, Finlands gymnasistförbund SLL, De yrkesstuderandes förbund i Finland – SAKKI ry, Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry, Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf, Nuorten mielenterveysseura – Yeesi och Finlands Ungdomssamarbete – Allians rf. I kampanjen medverkar även Finlands föräldraförbund.

Är inte utbildningen på andra stadiet redan avgiftsfri?

Även om undervisningen på andra stadiet är avgiftsfri ska studerande i gymnasiet och vid yrkesinriktade läroanstalter själva skaffa sina läroböcker, arbetsredskap och arbetsmaterial samt ansvara för examensavgifterna. Kostnaderna för gymnasieutbildningen kan stiga upp till 2 600 euro och kostnaderna för vissa yrkesinriktade examina kan, beroende på bransch och läroinrättning, uppgå till flera tusen euro. Utbildningen på andra stadiet är inte jämlikt tillgänglig för alla unga i dagens Finland, trots att grundlagen förutsätter att den offentliga maktens ska trygga att var och en har samma förutsättningar att enligt förmåga och specialbehov även få vidareutbilda sig efter grundskolan samt utveckla sig själv oavsett medellöshet.

Vad kostar utbildningen på andra stadiet idag?

Enligt utredningar av Finlands gymnasistförbund SLL kan de totala kostnaderna för att avlägga en gymnasieexamen uppgå till 2 600 euro. Kostnaderna för vissa yrkesinriktade examina kan, beroende på bransch och läroinrättning, uppgå till flera tusen euro.

Kostnaderna i gymnasiet orsakas av skaffandet av läroböcker, räknare och dator samt betalandet av examensavgifterna. I yrkesutbildningen är det även för branschen väsentliga redskap och arbetskläder som orsakar stora kostnader. Till exempel kan studeranden på frisörbranschen betala upp till 1 600 euro och studeranden på byggbranschen 700 euro för redskap. Storleken på kostnaderna kommer ofta som en överraskning och är speciellt utmanande för familjer med låga inkomster.

Hur fungerar medborgarinitiativet?

Medborgarinitiativet är öppet för stödförklaringar i 6 månader, dvs. tills 18.3.2018. Om initiativet får minst 50 000 stödförklaringar under den givna tiden skickas stödförklaringarna till Befolkningsregistercentralen för granskning. Sedan levereras medborgarinitiativet till riksdagen som är förpliktad att behandla det. 

 

Internationella studerandedagen

Internationella elevdagen, som firas den 17 november, är en viktig dag för alla oss som studerar. Dagen firas i hela världen för att uppmärksamma elev- och studenträttigheter. I år firas dagen för sjuttionde gången.

Orsaken till detta är att denna dag år 1939 blev tjeckoslovakiska studenter nazisternas offer, då nazisterna stormade universitetet i Prag. Mer än 1200 studenter skickades till koncentrationsläger, nio studentkårsaktiva blev avrättade på plats, universitetet stängdes och byggnaderna togs i bruk av de tyska ockupanterna. Studenter från hela Europa flydde till London och där deklarerade ”International Students Council” tillsammans med de allierade trupperna 17 november till den internationella elevdagen.

Sedan dess har det den 17 november arrangerats viktiga studentevenemang i hela världen. 17 november 1973 attackerade pansarvagnar och beväpnade styrkor från den grekiska juntan grekiska studenter som barrikårade sig själva i fyra dagar och nätter i Atens tekniska universitet. Ingen vet exakt hur många studenter som dödades under attacken eller genom tortyr de därpå följande veckorna. Emellertid var denna demonstration de facto början till diktaturens fall 1974. På grund av detta har 17 november i Grekland officiellt deklarerats till ’de grekiska studenternas dag’

17 november 1989, 50 år efter att de tjeckoslovakiska studenterna attackerades av nazisterna, ställde de tjeckoslovakiska studenterna sig upp mot sin egen odemokratiska regering som försökte förtrycka studenterna när de höjde sina röster mot kommunismen. Det här ses som början på den tjeckoslovakiska revolutionen som gjorde att regimen föll. I både Tjeckien och Slovakien firas dagen som ’dagen för frihet och demokrati’

Alla dessa händelser inspirerar fortfarande studenter och elever jorden runt i deras strävan för verklig demokratisk undervisning och ett demokratiskt samhälle. Internationella elevdagen har blivit en symbol för studenters kamp världen runt. Den 17 november är en dag när vi som elever och studerande kan titta tillbaka och minnas de som kämpat och t.o.m. mist livet för att vi som skolungdomar ska ha det bättre. Dagen är också ett utmärkt tillfälle att fundera på de möjliga problem och utmaningar som ligger framför oss. Hur vill vi ha det i skolan, hur kan vi som elever och studerande fortsätta kräva sina rättigheter?

Därför vill FSS uppmana er att uppmärksamma denna dag i just er skola! Det finns många olika sätt man kan göra det på, men vi vill ge er några förslag på hur man kan göra det. Om ni kommer på flera idéer hur man som elevkår kan fästa uppmärksamhet kring internationella elevdagen, tipsa gärna oss så sprider vi ordet om vad ni tänkt göra!

Samarbeta tillsammans med nejdens skolor och fixa en demonstration. Ni kan demonstrera för allt – från bättre skolmat till mera påverkningsmöjligheter. Ta fasta på något som är aktuellt i just er nejd och förena er i kampen mot nedskärningar i skolan. Tillsammans är vi starkare!
Ordna en temadag i skolan kring elevrättigheter och demokrati! Ni kan t.ex. bjuda in gästföreläsare som håller i workshops.
Om ni har kioskförsäljning i skolan, baka speciella 17:e november-kakor/bulla/tårtor och ge intäkterna till förmån för något som främjar till exempel skolungdomar I utvecklingsländer.
Bjud alla i skolan på internationella elevdagen-tårta
Fixa en lärare-elev bytesdag! En dag när lärarna får sätta sig i skolbänken och uppleva hur det är att vara elev igen. Det är också ett bra sätt att visa att alla i skolan kan lära sig av varandra. Det är inte bara läraren i klassrummet som sitter inne med all kunskap.
Fixa ett levande bibliotek i skolan. I ett levande bibliotek lånar man böcker, skillnaden är att böckerna är levande människor! Under lånetiden, som kan sträcka sig allt från en kvart till en halvtimme, är det meningen att få krossa sina egna fördomar och få nya perspektiv genom en annan människas upplevelse. En handbok hur man arrangerar levande bibliotek finns på de nordiska ländernas samarbete, www.norden.org
Ordna en 17.11 konsert, utställning, fest för hela skolan!

Detta var några förslag på vad ni som elevkår kan ordna för att uppmärksamma den internationella elevdagen, den 17 november. För att få veta mera om 17.11 samt elevers och studerandes rättigheter, kolla in www.skolungdom.fi eller www.17november.eu.