Elevriksdagen


Varje vår samlas skolungdomar från hela Svenskfinland på Elevriksdagen ERIK, för att tillsammans besluta om hur skolungdomarnas framtid. ERIK är FSS årsmöte, och här har du som skolungdom möjlighet att förbättra och förändra allting tänkbart; både i din egen skola, men också på nationell nivå.

På ERIK har alla medlemmar möjlighet att lyfta fram sina krav på förändring – här skapas nämligen den skolpolitiska agenda som FSS driver när vi är ute och träffar beslutsfattare och rektorer, driver kampanjer, ordnar evenemang och uttalar oss i media. För att denna skolpolitiska agenda ska representera alla skolungdomar är det viktigt att det finns deltagare från alla regioner och skolor i Svenskfinland! Vare sig du studerar i ett högstadium, ett gymnasium, en yrkesskola eller en folkhögskola- vi vill ha just dig på ERIK!

Vad händer under Elevriksdagen?

På ERIK fattas det en hel del beslut som berör skolungdomar och FSS. Bland annat förbundets politiska program, verksamhetsplan och budget diskuteras. Därmed kan du alltså vara med och påverka till exempel vad FSS tycker om rösträttsåldern, eller vilka evenemang som ska ordnas i framtiden. Ifall du har en massa briljanta idéer, är det alltså här du har chansen att få FSS att förverkliga dessa! Dessutom väljer ERIK det kommande årets förbundsstyrelse, det vill säga de människor som jobbar med att förverkliga allting ERIK beslutar. Att sitta i styrelsen är både lärorikt och roligt, och man har möjligheten att göra (nästan) vad som helst. Kanske det är just du som sitter i FSS nästa styrelse?

Ifall du har en massa goda idéer för att förbättra din skola lönar det sig att skriva en motion till ERIK! En motion är ett slags förslag på vad du vill förändra eller åstadkomma- till exempel kan du skriva en motion om att tidigarelägga samhällsläraundervisningen eller slopa studentskrivningarna helt! ERIK diskuterar och röstar om alla motioner- om du har tur godkänns din motion och då jobbar FSS hårt för att förverkliga den! Motioner kan skrivas både ensam och i grupp.

För många är ERIK det första tillfället där man faktiskt aktivt får delta i en beslutsfattandeprocess och uppleva demokrati i praktiken. Förbundet strävar efter att den regionala spridningen bland deltagarna är så bred som möjligt, och målet är självklart att skolungdomar i olika ålder från hela Svenskfinland deltar. Vi hoppas på att se just dig på nästa ERIK!