Administration


Administration

Förbundets verksamhet styrs av föreningens stadga, föreningslagen och interna styrdokument (förbundsstyrelsens arbetsordning och ekonomistadgan).

 

Revision

Som förbundets CGR-revisionssammanslutning fungerar KPMG Oy Ab.

 

Finansiärer

Förbundets finansieras av medlemsavgifter från person- och stödjande medlemmar, statsunderstöd från Undervisnings och -kulturministeriet, annonsintäkter från förbundets publikationer (medlemstidningen Elevbladet och kalendern) och övriga understöd från fonder och stiftelser.

 

 

ukm_logokonstsamfundet_logokulturfonden_logo
tresmeder_logosfv_logo
thuring_logogesellius_logonygren_logo