Förnya medlemskapet


Medlemskapet i FSS och därmed studiekortet förnyas varje läsår. För att ditt studiekort ska vara giltigt och du ska ha tillgång till studieförmåner under det läsåret 2018-2019 måste du ha läsårsdekalen 2017-2018 på ditt studiekort. Läsårsdekalen 2017-2018 är i kraft endast till 30.9.2018.

Varje inskriven FSS medlem har onsdagen den 9 augusti att få ett e-postmeddelande med instruktioner för hur man förnyar studiekortet och beställer den nya läsårsdekalen. I meddelandet finns en personlig länk till medlemsregistret, där du ska ladda upp ett giltigt studieintyg. Som intyg godkänner vi en Wilma-screenshot eller ett inskannat/fotograferat intyg från skolan med underskrift och stämpel. När vi godkänt ditt intyg får du en faktura på medlemsavgiften per e-post. Efter att du betalat fakturan och vi registrerat din betalning skickas den nya läsårsdekalen hem till dig tillsammans med FSS kalendern.

Om du blivit utan e-post meddelandet kan du höra av dig till kansliet@skolungdom.fi, så kollar vi upp det.

Du kan också logga in i medlemsregistret för att ladda upp studieintyget här.