Elevbladet


Elevbladet är Finlands Svenska Skolungdomsförbunds medlemstidning och medlemsförmån. Tidningen utkommer 4 gånger i året (september, december, mars och maj) och distribueras till tusentals skolungdomar runtom i Svenskfinland samt till alla svenskspråkiga högstadier, gymnasier, yrkesinstitut och bibliotek. Upplagan är ca 2 000. Elevbladet finansieras med stöd av Föreningen Konstsamfundet.

EBL är ett kreativt, dynamiskt och modernt magasin både till innehåll och utseende. Tidningen skapas av ungdomar för ungdomar, vilket kopplar innehållet starkt till målguppen (13-19 åriga ungdomar). Innehållet består av reportage, bildessäer, artiklar och kolumner om teman som berör målgruppen.

Du kan läsa alla nummer av EBL här.

 

Vill du synas i Ebl?

Tycker du om att skriva, fotografera, teckna eller annars bara vill vara med och göra Elevbladet? Vi söker medarbetare från hela Svenskfinland och erbjuder en möjlighet att få ditt material publicerat för en bred publik – kontakta oss så berättar vi mer!

 

Annonsera i EBL

Är du intresserad av att annonsera i EBL? Pris och annonsstorlekar hittar du i mediakortet. På frågor om annonser svarar förbundssekreterare Malin Lindholm, malin.lindholm@skolungdom.fi.

Publiceringstidtabell

  • EBL 1/2018, deadline för annonser är 15.2.2018
  • EBL 2/2018, deadline för annonser är 30.4.2018
  • EBL 3/2018, deadline för annonser är i slutet av augusti
  • EBL 4/2018, deadline för annonser är i mitten av november