Styrelsen


Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets verksamhet, intressebevakning och politik.

 IMG_2566
Förbundsordförande
Bicca Olin
bicca.olin(at)skolungdom.fi
+358 40 352 5232
 IMG_2566
Vice ordförande
Emilie Jäntti
emilie.jantti(at)skolungdom.fi
+358 40 654 4910
 IMG_2566
Vice ordförande
Dan Cederlöf
dan.cederlof(at)skolungdom.fi
+358 50 501 1776
 IMG_2566
Förbundsstyrelsemedlem
Petter Cornér
petter.corner(at)skolungdom.fi
+358 40 049 3387
 IMG_2566
Förbundsstyrelsemedlem
Huy Nguyen
huy.nguyen(at)skolungdom.fi
+358 40 371 8878
 IMG_2566
Förbundsstyrelsemedlem
Yannika Rönnqvist
yannika.ronnqvist(at)skolungdom.fi
+358 45 3137857
 IMG_2566
Förbundsstyrelsemedlem
Samuel Skrifvars
samuel.skrifvars(at)skolungdom.fi
+358 50 554 3066
 IMG_2566
Förbundsstyrelsemedlem
Alexandra Wegelius
alexandra.wegelius(at)skolungdom.fi
+358 50 466 1551
 IMG_2566
Förbundsstyrelsemedlem
Alvar Winquist
alvar.winquist(at)skolungdom.fi
+358 45 1270 335