Styrelsen


Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf leds av förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen sammankommer ungefär varje månad och vid behov. Förbundsstyrelsemedlemmarna spelar en aktiv roll i förbundets politiska och övriga verksamhet samt ansvarar också delvis för FSS regionala intressebevakning och skolpolitik i den region de bor i.

 IMG_2566

Nicolas Sjöberg,
vice ordförande

nicolas.sjoberg@skolungdom.fi
+358453169935
 IMG_2603

Bicca Olin, förbundsordförande

bicca.olin@skolungdom.fi
+358403525232
 IMG_2566

Peppi Wilson,
viceordförande

peppi.wilson@skolungdom.fi
 IMG_2566

Emilie Jäntti
 IMG_2579

Alva Hernandez Nyreen
 IMG_2578

Huy Nguyen
 IMG_2571

Dan Cederlöf
 IMG_2574

Valter Mårtenson