FSS styrelsekandidater 2018: Fråga 4

Fråga 4. Hur kan FSS aktivera sina yrkesstuderande medlemmar bättre i verksamheten?

Samuel Skrifvars: Genom att lyfta mera fram till de yrkesstuderande att FSS är alla finlandssvenska studerandes.

Bicca Olin: Genom en aktiv intressebevakning i samarbete med de finska organisationer som jobbar med yrkesstuderande, samt genom att synliggöra det här i FSS verksamhet. Vi måste också till en början specifikt kontakta yrkesinstitut, träffa deras studerandekårsstyrelser och skapa kontakter. En tanke kunde vara att ordna evenemang i yrkesinstitutens utrymmen, för att öka medvetenheten och kunskapen om yrkesutbildningen bland andra medlemmar och knyta kontakter mellan aktiva från olika skolstadier.

Dan Cederlöf: Genom att väcka diskussion inom ämnen som gäller yrkesstuderande.

Sebastian Geust: Att ordna flera evenemang som är relevanta för yrkesstuderanden, och utökade sammarbeten med skolornas studerandestyrelser, kårer och tutorer för att ordna program för eleverna i skolan.

Alvar Winquist: Jag tror det igen skulle hjälpa om man skulle ha kontakt med studerandekårerna i skolorna. Mer än det här kan jag inte säga eftersom jag studerar i gymnasie.

Alexandra Wegelius: Min uppfattning är att FSS är ganska okänt för många yrkesstuderanden och att eleverna där inte får så mycket information om förbundet.
Första steget skulle nog därför vara att försöka upplysa om att förbundet finns och vad vi står för. Ett sätt att nå ut till eleverna vid yrkesutbildande skolor skulle vara via skolbesök eller också att man spelar in en video där information om förbundet ges. Videon kunde visas för alla elever på någon gemensam samling eller skickas ut till var och en via exempelvis wilma.

Huy Nguyen: Sprida mera nyheter och trevliga saker om FSS eller hålla en kort föreläsning.

Emilie Jäntti: Vi måste bli bättre på att marknadsföra oss i yrkesinstitut, och knyta personliga kontakter till färdigt aktiva yrkesstuderande. FSS förtroendevalda ska dra sitt strå till stacken och besöka skolor, för att visa vad FSS faktiskt är. För att verkligen kunna representera alla studerande måste vi bli bättre på att faktiskt ha med lika mycket yrkesstuderande i verksamheten, som andra grupper.