FSS Styrelsekandidater 2018: Fråga 3

Fråga 3. Om du hade ett 90 minuters pass att fylla på ett FSS-evenemang med 30 deltagare, vad skulle du ordna?
Huy Nguyen: Jag ska ordna ett pass som handlar om gladhet, mat, vila och hur man kan alltid vara positiv.
Emilie Jäntti: Vi borde lyfta frågor om mental hälsa, och för att åstadkomma det behöver vi utbilda våra egna aktiva att förstå dessa problem bättre. Mental hälsa påverkar allt vi gör som elever och studerande, och FSS har en viktig roll i att lobba för mer medvetenhet och bättre tjänster för skolungdomar. Under passet skulle vi lyssna på en kort föreläsning följd av en interaktiv paneldiskussion. Panelisterna kunde vara utomstående experter som kan berätta mer om hur mental hälsa påverkar individen, och diskussionen kunde resultera i en kampanj.
Samuel Skrifvars: Jag skulle ordna ett pass om stress och dess hantering. Dels skulle passet innehålla teori om stress, men också praktiska övningar om hur man kan hantera den.
Bicca Olin: Jag skulle ordna en workshopsession där fyra lag, ett bestående av elever och studerande, ett av lärare, ett av föräldrar och ett av politiker, skulle börja med att presentera hur deras drömskolsystem skulle se ut. Efter presentationerna skulle deltagarna på evenemanget ge feedback och kritik om de olika skolsystemsförslagen. Efter feedbackrundan skulle lagen finslipa sina förslag och deltagarna skulle hjälpa till genom att välja det förslag de såg mest potential i. I slutet av sessionen skulle deltagarna rösta om vilka olika delmoment som tillsammans gör ett exemplariskt skolsystem. Efter passet skulle informationen sammanfattas och ge ut som en pamflett i FSS namn.
Dan Cederlöf: En workshop där vi lär oss hur man inspirerar andra.
Sebastian Geust: Jag skulle samla ihop en del FSS medlemmar som skulle få berätta om förbundets verksamhet. Jag skulle sedan låta alla deltagare berätta deras åsikter och erferanheter om utbildning och svenskspråkighet i Finland. Många ungdomar har väldigt bra och starka åsikter om de ämnen, men vet inte vart de ska vända sig för att få sin röst hörd på allvar.
Alvar Winquist: Beror lite på hurdant evenemang det skulle var men jag tycker debatt alltid är intressant. Om människor inte kände varandra så bra så kunde man börja med någon lek så att människor blir bekväma med varandra.
Alexandra Wegelius: Om jag fick chansen att fylla 90 minuter på ett FSS evenemang så skulle jag satsa på att fylla den en och en halvtimmen med en föreläsning och en workshop inom temat självförtroende och självkänsla i skolan. Tiden skulle delas upp: 60 minuter motiverande föreläsning 30 minuter workshop Föreläsningen skulle handla om hur vi kan få bättre självförtroende i skolan, men också om hur dåligt självförtroende och dålig självkänsla uppstår och påverkar oss. Workshopen skulle gå ut på att deltagarna delas in i grupper på 6 och att varje grupp skulle få en ‘självförtroendetunna’ i paff, plus en bunt post-it lappar. Idén är sedan att varje grupp ska komma upp med tankar om hur olika saker påverkar vårt självförtroende i skolan. Varje grupp ska efter 10-15 minuter ha minst tre positiva och tre negativa lappar om; hur andra elever, lärare och föräldrar påverkar vårt självförtroende i skolan. Totalt ska alltså varje grupp ha mist 18 lappar på sin självförtroende tunna. När alla grupper har sina lappar skrivna presenterar varje grupp kort vad de kommit fram till.