Internationellt


FSS deltar i internationella möten med övriga medborgarorganisationer, och samarbetar bilateralt med likasinnade organisationer i Europa och världen. Förbundet finns representerat då man på nationell nivå diskuterar europeisk ungdoms- och utbildningspolitik.

 

Europeiskt samarbete: OBESSU

FSS deltar aktivt i den europeiska centralorganisationen för andra stadiets skolungdomsförbund, Organising Bureau Of European School Stundent Unions OBESSU:s verksamhet för att fortbilda förbundets aktiva medlemmar, skapa nätverk, få inspiration och nya perspektiv. Förbundet strävar efter att skapa och upprätthålla goda kontakter till de övriga europeiska skolungdomsförbunden för att lyckas utveckla den egna verksamheten samt ena skolungdomar över lands- och språkgränserna. FSS strävar till att påverka även den europeiska skolpolitiska agendan genom att utnyttja existerande påverkningskanaler.

 

Nordiskt samarbete: NSSN

Förbundet är medlem i Nordic School Student Network NSSN, ett nätverk för samarbete nordiska studerandeorganisationer emellan. Förbundet deltar i utvecklandet av det nordiska samarbetet mellan skolungdomsförbunden, och vill skapa en tydlig struktur och grund för nätverket.