Samarbete


FSS samarbetar med andra samhälleliga organisationer, bl.a. i olika projekt knutna till skola och utbildning då deras intressen sammanfaller med förbundets, gärna även över språkgränserna.. För tillfället drivs projekt kring skoldemokrati, hbti-sensitiv undervisning  och återanvändning av undervisningsmaterial. FSS bidrar gladeligen med expertkunskap kring skola och utbildning i samarbetsprojekt och liknande.

 

Demokrati i skolan

Demokrati i skolan, DISKO, är FSS utvecklingsprojekt som syftar till att skapa konkreta modeller för ett brett och fördjupat demokratiarbete i de finlandssvenska skolorna. Projektet ser demokrati både som en besluts- och livsform och skall fungera som ett komplement till den teoretiska delen av demokratifostran. Utgångsläget är att samtliga inom skolsamfundet – elever, lärare, övrig skolpersonal och föräldrar – aktivt inkluderas i projektet.

Läs mera på www.skoldemokrati.fi

 

skolbok.fi

Inskaffningen av läromedel kan för många bli en ekonomisk börda, speciellt för studerande på gymnasiet och i yrkesläroanstalter. Därför har FSS och Föreningen Hem och Skola i Finland skapat skolbok.fi – en webplats där du kan köpa, sälja och byta begagnade läroböcker för en billig peng. All kurslitteratur för andra stadiet tas emot!

Kolla in www.skolbok.fi för smart återvinning av kurslitteratur!

 

Kulturkarnevalen

Kulturkarnevalen är utan tvekan det tuffaste i hela Svenskfinland. Under fyra dagar samlas hundratals unga människor för att delta i labb kring allt som kan tänkas inbegripas i begreppet kultur – från afrodans och camera obscura till poesi och jazz. Fyra dagar gemenskap, utmaningar, skratt och kulturfrossa! Kulturkarnevalen är en vision om hur man i skolan kunde arbeta på ett utomakademiskt sätt och utvinna samma kunskap ur en konstnärlig skaparprocess som ur en lärobok.

 

Sluta panta

Sluta panta är en nationell stödtjänst på nätet där unga kan få råd och information om relationer, hälsa, framtid och övriga frågor som är aktuella i deras liv via chatt med professionella inom ungdomssektorn. Projektet är ett samarbete mellan Finlands Svenska Skolungdomsförbund (FSS), Folkhälsan, De Ungas Akademi, Ungdomscentralen, Finlands Svenska Ungdomsförbund (FSU), Hem och Skola, Ung Info och Radio X3M. Verksamheten stöds av UKM

 

Samarbetsorganisationer

 

Förbundet fungerar som medlemsförening i:

Allians, den nationella paraplyorganisationen för ungdomsverksamhet
Dagsverke
Finlands Fredsförbund
Suomen Hostellijärjestö
Pohjola-Nordens Ungdomsförbund
Sommargymnasiesamfundet
Finlands FN-förbund
Organising Bureau of European School Student Unions OBESSU
Förbundet för sexuellt likaberättigande SETA
Svenska Studieförbundet SSF
Finland i Europa

 

FSS har representanter i styrelserna för:

Pohjola-Nordens Ungdomsförbund
Dagsverke
OTUS
Finland i Europa
Finlands FN-förbund
Helsingfors Elevers Centralorganisation HECO

 

FSS ska även i fortsättningen upprätthålla goda kontakter till:

Akavan opiskelijavaltuusto AOVA
De Ungas Akademi
De Ungas Musikförbund i Svenskfinland DUNK
Finlands Gymnasistförbund SLL
Finlands Svenska Lärarförbund
Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU
Finlands Studentkårers förbund FSF
Finlands Yrkesstuderandes Centralförbund SAKKI
Finlandssvenska teckenspråkiga r.f.
Förbundet Hem och Skola i Finland
Förbundet för Studentföreningar vid Yrkeshögskolorna i Finland SAMOK
Folkhälsan
Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa
Mannerheims Barnskyddsförbund
Natur och Miljö
Opiskelijoiden Liikuntaliitto OLL
Regnbågsankan rf
Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi
SFV bildning
STTK-opiskelijat
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto – Nuva ry.
Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU
Svenska Finlands Folkting
Svenska Folkskolans Vänner
Svenska Litteratursällskapet
Svenska Kulturfonden
Svenska pensionärsförbundet SPF
Undervisnings- och kulturministeriet
Ungdomscentralen i Helsingfors
Ungdom Mot Rasism i Finland
Ung Info
Samt de partipolitiska ungdoms- och studerandeorganisationerna.

Mycket av samarbetet sker i form av projekt och styrgruppsarbete, se 10. Projekt. Dessutom har förbundet representanter i många nätverkssamarbeten med övriga ungdomsförbund.