Finansiärer


 

Förbundets finansieras av medlemsavgifter från både person- och stödjande medlemmar, statsunderstöd från Undervisnings och -kulturministeriet, annonsintäkter från förbundets publikationer (ungdomakalendern, medlemstidningen Elevbladet) samt övriga understöd från stiftelser och fonder.

 

ukm_logokonstsamfundet_logokulturfonden_logo
tresmeder_logosfv_logo
thuring_logogesellius_logonygren_logo