Utbildningar


FSS fungerar som handledare och resursbank för elevkårerna i landets svenskspråkiga skolor. Vi tror att ett välfungerande elevkårsarbete är en förutsättning för en demokratisk och inkluderande skola. Förbundet stöder elevkårerna genom att erbjuda utbildningar för elevkårsstyrelser i svenskspråkiga skolor. Utbildningen behandlar teman som gruppdynamik, mötesteknik, delaktighet i skolan och projekthantering. Vi anpassar gärna utbildningen enligt skolans och elevkårsstyrelsens önskemål, för att erbjuda handledning och kompetens i just det ni behöver – t.ex metoder för påverkan, arrangerande av ekevkårens årsmöte eller föreningskunskap.

Utbildningen för elevkårsstyrelsen kan ordnas i kortare omfattning (ett par timmar) eller som heldag. Du kan beställa en utbildning genom detta formulär, eller kontakta oss på kansliet@skolungdom.fi.