Skolbesök


FSS medlemmar finns i skolorna, därför vill vi också finnas där! FSS strävar efter att besöka samtliga svenskspråkiga gymnasier, yrkesskolor, folkhögskolor samt grundskolans övre årskurser under varje läsårs för att dels upplysa elever och studerande om deras intresseorganisation och hur de kan ta del av förbundets verksamhet, dels informera om studiekortet och de medlemsförmåner förbundet erbjuder.

 

Vad är ett skolbesök?

Ett skolbesök är ett besök till just din skola där vi berättar mer om FSS och vad vi egentligen gör. Ett skolbesök kan vara allt ifrån 10 minuter till en timme långt – ni får själv önska. Ofta brukar morgonsamlingar eller andra samlingar lämpa sig bra för skolbesök, då hela skolan ändå är samlad.

På en kortare samling presenteras förbundet och studiekortet: vad vi gjort och gör samt varför vi gör det. På en längre samling hinner man göra en djupdykning in i skolungdomens vardag och fundera över frågor som berör just precis elever och studerande – det kan vara allt från hur man påverkar som ung till vad som fungerar och inte fungerar i ens egen skola.

Efter ett skolbesök hoppas vi naturligtvis att eleverna känner sig lite klokare, lite mer inspirerade och har fler verktyg att påverka sig vardag och sin egen skolmiljö.

 

Beställ ett skolbesök

Beställ ett skolbesök genom att fylla i detta formulär. Vi tar kontakt med dig inom kort för att komma överens om tidpunkt och praktiska detaljer. Du kan också kontakta oss på kansliet@skolungdom.fi och diskutera andra möjligheter!