Elevkårer


FSS främsta resurs är dess medlemmar och elevkårerna ute i skolorna. Det bästa sättet att stöda den enskilda elevkåren enligt FSS mening är att ge dem verktygen för påverkan och sprida informationen om elevers och studerandes rättigheter och skyldigheter. Därför är det viktigt att satsa på verksamheten från grundnivån ute i regionerna, med allt från skolbesöksturné till utbildningar för elevkårsaktiva.

FSS fungerar som stöd och resursbank för landets svenskspråkiga elevkårer och skolaktivister. Vi  har sammanställt material för elevkårsverksamhet och skolaktivism – från modellstadgar och mötesteknik till manualer i hbtq-sensitiv undervisning och publikationer om jämlikhetsarbete i skolan.

Rota gärna igenom materialet, vi vågar påstå att du med säkerhet hittar något användbart och spännande!

 

Elevkårsmanualen