För skolor

FSS verkar för och nära elevkårerna i Svenskfinland; vi bevakar skolungdomens rättigheter både i skolvärlden och i samhället i övrigt samt fungerar som elevers och studerandes påverkningskanal i skolpolitiska frågor. FSS stöder elevkårsverksamheten i de enskilda skolorna samt fungerar som kontaktlänk finlandssvenska skolor emellan. Vi vill uppmuntra och inspirera ungdomar till engagemang såväl i som utanför den egna skolan och ge unga människor redskap för samhällspåverkan.

 

FSS erbjuder

FSS håller kortare workshops om påverkan och delaktighet och erbjuder också mera omfattande utbildning för elevkårens styrelse. Vi har även varit ute i skolorna och fört specifikare diskussioner kring allt från val av elevkårsstyrelse till demokratiarbete. Kontakta oss om du vill att vi kommer till din skola och hjälper till med något. Allt är möjligt, från mindre aktiveringsmöten för t.ex. elevkårsstyrelsen eller någon annan grupp i skolan, eller varför inte hela temadagar.

 

Beställ ett skolbesök eller en utbildning

Du kan läsa mera om skolbesök och beställa ett sådant här. Om du är intresserad av en utbildning för elevkåren kan du läsa mera och beställa en utbildning här. Du kan också kontakta oss på kansliet@skolungdom.fi och diskutera andra möjligheter!