För skolor

FSS medlemmar finns i skolorna, därför vill vi också finnas där!  FSS verkar för och nära elevkårerna i Svenskfinland; vi bevakar skolungdomens intressen i skolvärlden och i samhället samt fungerar som elevers och studerandes påverkningskanal i skolpolitiska frågor.Vi vill uppmuntra och inspirera ungdomar till engagemang såväl i som utanför den egna skolan och ge unga redskap för samhällspåverkan.

FSS strävar efter att besöka alla svenskspråkiga gymnasier, yrkesskolor, folkhögskolor samt grundskolans övre årskurser under varje läsår för att dels upplysa elever och studerande om deras intresseorganisation och hur de kan ta del av förbundets verksamhet, dels informera om studiekortet och de medlemsförmåner förbundet erbjuder. FSS erbjuder också kortare workshops om påverkan, debatt och delaktighet samt utbildningar för elev- och studerandekårsstyrelser.

 

SKOLBESÖK

Ett skolbesök är ett besök till just din skola där vi berättar mer om FSS och vad vi egentligen gör. Ett skolbesök kan vara allt ifrån 10 minuter till en timme långt – ni får själv önska. Ofta brukar morgonsamlingar eller andra samlingar lämpa sig bra för skolbesök, då hela skolan ändå är samlad.

På en kortare samling presenteras förbundet och studiekortet: vad vi gjort och gör samt varför vi gör det. På en längre samling hinner man göra en djupdykning in i skolungdomens vardag och fundera över frågor som berör just precis elever och studerande – det kan vara allt från hur man påverkar som ung till vad som fungerar och inte fungerar i ens egen skola.

Efter ett skolbesök hoppas vi naturligtvis att eleverna känner sig lite klokare, lite mer inspirerade och har fler verktyg att påverka sig vardag och sin egen skolmiljö.

 

Utbildning för elev- och studerandekårer

FSS fungerar som handledare och resursbank för elev- och studerandekårerna i landets svenskspråkiga skolor. Vi tror att ett välfungerande elevkårsarbete är en förutsättning för en demokratisk och inkluderande skola. Förbundet stöder elev- och studerandekårerna genom att erbjuda utbildningar för elev- och studerandekårsstyrelser i svenskspråkiga skolor.

Utbildningen behandlar teman som gruppdynamik, mötesteknik, delaktighet i skolan och projekthantering. Vi anpassar gärna utbildningen enligt skolans och elevkårsstyrelsens önskemål, för att erbjuda handledning och kompetens i just det ni behöver – t.ex metoder för påverkan, arrangerande av studerandekårerns årsmöte eller föreningskunskap. Utbildningen kan ordnas i kortare omfattning (ett par timmar) eller som heldag.

 

Beställ ett skolbesök eller en utbildning

Genom att fylla i detta formulär kan du beställa ett skolbesök och/eller en utbildning för skolans elev- eller studerandekår. Vi tar kontakt med dig inom ett par dagar och funderar tillsammans ihop ett upplägg och en tidpunkt som passar. Du kan också kontakta oss på kansliet@skolungdom.fi och diskutera andra möjligheter!