Annonsera i EBL


Är du intresserad av att annonsera i EBL? Pris och annonsstorlekar hittar du i mediakortet. På frågor om annonser svarar förbundssekreterare Malin Lindholm, malin.lindholm@skolungdom.fi.

Publiceringstidtabell

EBL 1/2017 utkommer i början av mars, DL för annonser 10.2

EBL 2/2017 utkommer i slutet av maj, DL för annonser 5.5

EBL 3/2017

EBL 4/2017