Finlands Svenska Skolungdomsförbund

Elevbladet

Elevbladet EBL är förbundets medlemstidning som distribueras förutom till alla medlemmar, också till skolor, bibliotek och övriga organisationer runtom i Svenskfinland. Elevbladet utkommer fyra gånger om året. Upplagans storlek växer mot hösten i takt med att förbundets medlemstantal stiger i.o.m. skolstarten.

I sin medlemstidning kan skolungdomar debattera, sprida sina idéer och inspireras av varandra. Elevbladet har en unik roll som obundet, tryckt forum för svenskspråkig ungdomskultur i Finland. Elevbladet hittas också på nättjänsten Issuu, där alla har gratis åtkomst till tidningen.

Till FSS främsta uppgifter hör att engagera unga i samhällsfrågor. Genom Elevbladet når förbundet sina medlemmar, samtidigt som medlemmarna hittar förbundet och varandra. Förstahandserfarenhet av debattspalter och opinionsbildning ger förståelse för samhället, samtidigt som kontakt med engagerande unga inspirerar till ett aktivt medborgarskap.

FSS jobbar enligt principen ”av unga, för unga”. Idag publicerar många skolungdomar högklassiga texter, bilder och annan kultur på bloggar och hemsidor. Tyvärr tenderar sådant som endast finns online försvinna i mängden. Förbundets medlemstidning erbjuder unga en unik möjlighet att få sitt material tryckt och distribuerat med stor geografisk spridning. Varje nummer samlar artiklar, bilder och annat material under ett aktuellt tema. Tidningen produceras i sin helhet av unga och i år kommer förbundet att kontakta bl.a.  skolors modersmålslärare direkt och berätta om möjligheten att inkludera skoltexter i vår medlemstidning.

Elevbladet finansieras med stöd av Föreningen Konstsamfundet.

Tidningens nästa nummer utkommer i början på september.

 

Kontaktpersoner

axelidasundell
Axel Meyer, Chefredaktör

axel.meyer@skolungdom.fi
Ida Sundell, Art Director

ida.sundell@skolungdom.fi

 

Tidningsarkiv

 

Finlands Svenska Skolungdomsförbund
Kaserngatan 1 D 65-66, 00140 Helsingfors
kansliet@skolungdom.fi

Wordpress Tema av Mauritz Nilsson