Finlands Svenska Skolungdomsförbund

elevbladet

Elevbladet är Finlands Svenska Skolungdomsförbund r.f.:s språkrör som utkommer fem gånger per år. Tidningen innehåller bl.a. intressanta artiklar som berör skolungdomar
och debattinlägg kring aktuella skolpolitiska ämnen. Utöver att tidningen skickas hem till våra medlemmar distribueras den till alla högstadier, gymnasier och yrkesinstitut i Svenskfinland och på Åland och till många finlandssvenska institutioner.

 

Tidningsarkiv

 

Finlands Svenska Skolungdomsförbund
Kaserngatan 1 D 65-66, 00140 Helsingfors
kansliet@skolungdom.fi

Wordpress Tema av Mauritz Nilsson