Elevbladet

Elevbladet är Finlands Svenska Skolungdomsförbunds medlemstidning och exklusiva medlemsförmån. Tidningen utkommer 4 gånger i året (september, december, mars och maj) och distribueras till tusentals skolungdomar runtom i Svenskfinland samt till alla svenskspråkiga högstadier, gymnasier, yrkesinstitut och bibliotek. Upplagan är ca 2 000.

EBL är ett kreativt, dynamiskt och modernt magasin både till innehåll och utseende. Tidningen skapas av ungdomar till ungdomar, vilket kopplar innehållet starkt till målguppen (13-19 åriga ungdomar). Innehållet består av reportage, bildessäer, artiklar och kolumner om teman som berör målgruppen.

Elevbladet finansieras med stöd av Föreningen Konstsamfundet.

Vill du synas i Ebl?

Tycker du om att skriva, fotografera, teckna eller annars bara vill vara med och göra Elevbladet? Vi söker medarbetare från hela Svenskfinland och erbjuder en möjlighet att få ditt material publicerat för en bred publik.

Kontaktpersoner

axelidasundell
Axel Meyer, Chefredaktör

axel.meyer@skolungdom.fi
Ida Sundell, Art Director

ida.sundell@skolungdom.fi